www.shetab-electronics.com

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

Three-phase non contact relay---TPR-3D/3A


از اینکه محصولات شرکت شتاب الکترونیک را برای خرید انتخاب نموده اید قدردانی مینمائیم. لطفاً قبل از اینکه از محصول خریداری شده استفاده نمائید از انتخاب صحیح خود مطمئن شوید و سپس با توجه به موارد مطروحه در ذیل ورقه از محصول استفاده نمائید.

هشدار– در طراحی این محصول موارد افزایش ایمنی مثل فیوز و غیره لحاظ نگردیده است لذا کاربر هنگام استفاده از این محصول موارد افزایش ایمنی مثل نصب فیوز و غیره را جهت جلوگیری از سوانح منجر به مرگ و یا خسارت مالی در نظر داشته باشد.

 اقدامات احتیاطی

 •       خطر-  هرگز به ترمینالهای ورودی و خروجی دستگاه دست نزنید چون موجب برق گرفتگی خواهد شد

      هشدار

 1. قبل از اینکه از این دستگاه  استفاده نمائید حتماً قسمت اقدامات احتیاطی را بدقت مطالعه نمائید .
 2. هرگز به ترمینالهای ورودی و خروجی دست نزنید چون موجب برق گرفتگی خواهد شد.
 3. کاربر حتماً باید نسبت به نصب تجهیزات ایمنی در برابر نقایص احتمالی این دستگاه و یا سوانح جدی اقدام نماید.
 4. برای جلوگیری از خرابی دستگاه لازم است محدوده ولتاژی دستگاه رعایت گردد.
 5. برای جلوگیری از برق گرفتگی و یا خرابی دستگاه ، قبل از اینکه سیم کشی دستگاه تکمیل گردد از روشن نمودن دستگاه خودداری نمائید.
 6. جهت جدا نمودن این محصول از کل سیستم ابتدا لازم است جریان برق قطع گردد ، در غیر این صورت باعث خرابی دستگاه و یا برق گرفتگی خواهد شد.
 7. اگر کاربر از این محصول ، خارج از روشهای گفته شده توسط تولید کننده استفاده نماید احتمال آسیب جسمانی وجود دارد.
 8. برای جلو گیری از برق گرفتگی این محصول را داخل یک تابلو برق نصب کرده و استفاده نمائید.

      احتیاط

 1. قبل از اینکه از محصول خریداری شده استفاده فرمائید مطمئن شوید دقیقاً همان محصولی باشد که سفارش آنرا داده اید .
 2. از این محصول در محیطهای حاوی گازهای قابل اشتعال و خورنده ( گازهای سمی و محیط آمونیاکی ) استفاده نفرمائید.
 3. از این محصول در محیط هایی که حاوی مایع ، روغن ، مواد پزشکی ، گرد و غبار های نمک یا فلزی باشد استفاده نفرمائید. (آلودگی سطوح 1 و 2 ) .
 4. از این محصول در محلهایی که دارای القای بیش از حد یا الکتریسیته ساکن زیاد یا نویز های مغناطیسی شدید میباشند استفاده نکنید.
 5. از این محصول در محیطهایی که دارای حرارت انباشته شده ، یا در معرض نور مستقیم خورشید و یا تابش حرارتی میباشند استفاده نکنید.
 6. وقتی که این محصول مرطوب میشود بازرسی آن الزامی است چون خطر نشت الکتریکی و یا آتش سوزی موجود میباشد.
 7. هیچ چیزی را به کنتاکتهای استفاده نشده وصل نکنید.
 8. در انواع DC اتصال سیمها در محل صحیح ، بعد از امتحان قطبیت ترمینالها میباشد.
 9. بخاطر جلوگیری از خرابی محصول توصیه میشود از هئیت سینگ استفاده شود .
 10. وقتی محصول خراب میشود به منزله آشغال صنعتی میباشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید